ผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานรื้อถอน

รับเหมารื้อถอน-สระบุรี

อนาวิล เดโมลิชั่น

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานรื้อถอน

บริการรื้อถอน และทุบทำลาย สิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ความคุมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานมืออาชีพ รวดเร็ว งานเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด พร้อมบริการครบวงจร ตั้งแต่ขออนุญาตรื้อถอน จนถึงงานปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ให้พร้อมใช้งานสำหรับสิ่งปลูกสร้างใหม่

บริการงานรื้อถอน อย่างครบวงจร

บริการให้คำปรึกษาเรื่องการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อย่างครบวงจรตั้งแต่ขออนุญาตรื้อถอน จากหน่วยงานราชการ พร้อมรับซื้อเศษวัสดุ จนถึงปรับสภาพพื้นที่-ภูมิทัศน์ ตามความต้องการของลูกค้า ที่ได้มาตรฐาน หลังการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พร้อมใช้งานสำหรับสิ่งปลูกสร้างใหม่

 • บริการให้คำปรึกษางานรื้อถอน
 • ประเมินราคาให้ถึงที่และไม่มีค่าใช้จ่าย
 • บริการรื้อถอน และรับซื้อเศษโลหะจากการรื้อถอน
 • เคลี่ยริ่งพื้นที่-ถมที ให้พร้อมสำหรับสิ่งปลูกสร้างใหม่

ขั้นตอนการรื้อถอน กรณีรับซื้อ

 1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของบ้าน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
 2. กำหนดนัดหมาย เพื่อประเมินราคา ณ.สถานที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้าง
 3. ทำสัญญาซื้อ-ขาย ตามข้อตกลง และจ่ายค่ามัดจำให้ลูกค้า
 4. ขออนุญาติรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างจากหน่วยงานของรัฐ และกำหนดวันรื้อถอนให้ลูกค้าทราบ
 5. ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยรอบสถานที่สิ่งปลูกสร้าง
 6. ชำระเงินส่วนที่เหลือ และทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
 7. ปรับสภาพพื้นที่ให้พร้อมใช้งานสำหรับสิ่งปลูกสร้างใหม่

อนาวิล เดโมลิชั่น

ผู้ให้บริการรับเหมารื้อถอน และทุบทำลายสิ่งปลูกสร้าง อย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปีมีทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานรื้อถอน ขุดบ่อ และถมดิน

ขั้นตอนการรื้อถอน กรณีรับเหมา

 1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของสิ่งปลูกสร้าง
 2. กำหนดนัดหมาย เพื่อประเมินราคา ณ.สถานที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้าง
 3. ทำสัญญาว่าจ้าง ตามข้อตกลง
 4. ขออนุญาติรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างจากหน่วยงานของรัฐ และกำหนดวันรื้อถอนให้ลูกค้าทราบ
 5. นำเครื่องจักรเข้าไซด์งาน ชำระเงินค่ามัดจำส่วนที่ 1
 6. ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยรอบสถานที่สิ่งปลูกสร้าง
 7. ดำเนินการรื้อถอน จนแล้วเสร็จ
 8. ปรับสภาพพื้นที่ให้พร้อมใช้งานสำหรับสิ่งปลูกสร้างใหม่
 9. ชำระค่าว่าจ้างส่วนที่เหลือ

พื้นที่ให้บริการ รับเหมารื้อถอน

สระบุรี

อนาวิล เดโมลิชั่น พื้นที่ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ครอบครอบ จังหวัดไกล้เคียง ในรัศมีไม่เกินกว่า 100 กิโลเมตร จากสำนักงานใหญ พื้นที่ที่เกินจากรัศมีที่กำหนด และยังไม่มีอยู่ในรายชื่อด้านล่าง ทางบริษัทฯ กำลังดำเนินการจัดตั้งตัวแทนต่างจังหวัด เพื่อให้สามารถ ให้บริการประเมินราคาที่หน้างานได้ ตามพื้นที่รับผิดชอบ

บริการด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

ด้วยเครื่องจักรหนักเบาที่ทันสมัยสำหรับงานรื้อถอนแต่ละประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประหยัดเวลาและคุ้มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดในการรื้อถอน ใส่ใจในด้านมลภาวะที่จะมีผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงให้น้อยที่สุด และปฏิบัติตามข้อกฏหมายการควบคุมอาคาร ว่าด้วยการรื้อถอนอย่างเคร่งครัด

มีปัญหา
เชิญโทรปรึกษาเรา?

บริการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ทั้งภายในและนอกอาคาร โดยทีมงานมืออาชีพ รวดเร็ว งานเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด

ผลงานรื้อถอน ล่าสุด